Meer over

Wonen

We bieden woningen en woonbegeleiding in de WMO en in de Maatschappelijke opvang voor mensen vanaf 18 jaar. We richten ons op passende woonoplossingen voor de meest kwetsbare groepen. We hebben drie zelfbeheerwoningen waarin mensen weer leren wonen en waar ze kunnen stabiliseren en uitstromen naar een eigen woonplek. Dakloosheid voorkomen is het doel in onze langdurige zorgtrajecten voor mensen zonder sociaal netwerk en met een zorgmijdend karakter.

Groepswoningen in zelfbeheer

We huren drie groepswoningen van woningstichting Trudo in Eindhoven. In deze huizen wonen gemiddeld drie deelnemers. Deze woningen vallen nu onder het aanbod van de Maatschappelijke Opvang. We richten ons op wonen in zelfbeheer. Dit houdt in dat mensen het samenwonen met elkaar vormgeven en samen de huisregels opstellen. Deelnemers kunnen zo hun woonvaardigheden weer ontwikkelen en ondersteunen elkaar bij hun individuele herstelproces. Een woonbegeleider biedt een keer per week ondersteuning bij dit proces. De woonondersteuning is gericht op het wennen aan het weer wonen met alles wat daarbij hoort, o.a. dagstructuur, huis onderhouden, post ontvangen. Vanuit deze rustige en veilige woonomgeving wordt de persoon ondersteund en in anderhalf jaar tijd gericht begeleid bij zijn specifieke uitdagingen richting herstel en het uitstromen naar het zelfstandig wonen. Deze woningen verlopen via de route van de MO.

Vragen of opmerkingen over onze woningen en woonmogelijkheden? Neem contact op met teamleider Marjolein Battjes.

EDS’ visie op woonoplossingen voor kwetsbare groepen [volgt]

Volgt

Wonen

Ambulant wonen trajecten

We bieden ambulant wonen trajecten via de WMO voor mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang en waarvan we voorzien dat ze zonder begeleiding dakloos worden. Het gaat hier vaak om langdurige zorgtrajecten voor mensen zonder sociaal netwerk en met een zorgmijdend karakter. Doel is om dakloosheid te voorkomen.

EDS_BoudewijnBollmann_wonen_12april2022_LORES 09-min

Maatwerk trajecten

We bieden ook trajecten op maat voor mensen die een zelfstandige woning hebben, maar bij het zelfstandig functioneren hulp nodig op diverse levensgebieden. Met name op het gebied van financiën (daarin werken we samen met bewindvoerders). Zij vinden het vaak lastig om aan te haken bij reguliere organisaties en zijn gebaat bij de ondersteuning van EDS.

EDS_BoudewijnBollmann_wonen_12april2022_LORES 13-min