Wie zijn we?

 

Ervaring die Staat biedt specifieke ondersteuning, zorg en projecten aan in het werkveld van de Maatschappelijke Opvang in Eindhoven door de inzet van ervaringswerkers en professionals, met als doel om de zorg aan dak- en thuislozen beter aan te laten sluiten op de behoeften van dak- en thuislozen.

 

Ervaring die Staat helpt dak- en thuislozen zelf richting te geven aan hun leven met voor hen zinvolle activiteiten. Wij helpen mensen die bij ons aankloppen weer op weg. Vanuit vertrouwen in ieders mogelijkheden en passie. En de overtuiging dat iedereen ertoe doet. Bij ons kunnen mensen hun eigenwaarde weer opbouwen. Hun unieke talenten (her)ontdekken en verder ontwikkelen. En weer regie nemen over hun eigen leven.

 

We zetten ons in voor de meest kwetsbare mensen in onze stad. We zijn een platte organisatie die dicht bij de leefwereld van de mensen van de straat blijft. We blijven klein om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen. Tegelijkertijd zijn we continu op zoek naar kansen en mogelijkheden om de maatschappelijke opvang te verbeteren en de groeiende daklozen problematiek het hoofd te bieden.

 

Ontstaan

Ervaring die staat is in 2012 ontstaan vanuit het werk van de klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET). Doel was om ‘bottom-up’ een organisatie te laten ontstaan waarin vanuit de behoefte van de daklozen een ander antwoord gegeven kon worden op de hiaten in de zorg aan daklozen. Een organisatie die nauw aansluit bij de wereld van de straat.

 

Lees meer

 

> Leidende principes

> Bestuur Ervaring die Staat