Voor wie werken we?

 

Stichting Ervaring die Staat richt zich in haar projecten in op dak- en thuisloze mensen en andere burgers die aan de rafelrand van de samenleving staan. Mensen die eenzaam zijn, in armoede leven, psychisch kwetsbare mensen en met name dak- en thuisloze mensen. Onder daklozen worden mensen verstaan die op straat ‘overleven’. Thuislozen zijn mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben maar geen of nauwelijks een sociaal netwerk, dus wel een huis maar geen thuis.

 

In de praktijk zijn dit mensen uit de wijk (vooral mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen in armoede); en mensen uit de hele stad: vooral zorg mijdende dak- en thuislozen, ‘aanlopers’ ofwel zgn. nieuwetijdsmensen, mensen die via WIJ-teams bij ons komen, via UWV en de reclassering.

 

> Lees hier meer verhalen