Meer over

Straatteam

Ons outreachend Straatteam is gericht op het bereiken van de moeilijkst bereikbare inwoners. Mensen die als overlastgevend ervaren worden, worden direct en effectief aangesproken en geholpen door het Straatteam. De werkers zijn vijf dagen per week op straat, gaan langs bij de vindplaatsen van mensen die op straat leven en die zorgmijdend en bij niemand in beeld zijn en bouwen contact met hen op. Zo slaagt het Straatteam erin om deze mensen door te geleiden naar passende vormen van zorg en opvang. De veiligheid op straat voor iedereen wordt hiermee vergroot.  

Outreachend straatteam

Het Straatteam is vijf dagen per week actief, en gaat ook op zoek naar de verblijfplaatsen van deze mensen die bij niemand in beeld zijn. Ze trekken individueel met hen op, veroordelen niet en helpen waar nodig. Zo bouwen zij langzaam contact op en vertrouwen, waardoor het uiteindelijk lukt om hen naar hulp te leiden. Dat kan zijn een bezoek aan de centrale intake voor een gesprek, van waaruit passende zorg of hulp kan worden geboden. Het outreachend werk is gebaseerd op de ‘Presentie’ benadering; er altijd en onvoorwaardelijk zijn voor die ander. Het pleidooi van Ervaring die Staat, gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring, is om de vrije rol van de ervaringswerkers op straat te borgen in de nieuwe opzet voor het outreachend werk. 

Wil je contact opnemen omtrent het onderwerp straatteam? Neem dan contact op met teamleider Maikel Snels.

Straat
team

Doelstellingen

  1. Opsporen en vinden van mensen die op straat leven en buiten de voorzieningen voor zorg en begeleiding vallen; contact opbouwen.
  2. Aanspreken van daklozen op overlastgevend gedrag.
  3. Uitnodigen van mensen in het traject van dakloosheid tot een persoonlijk (herstel-) proces met als doel toename van eigen regie en verantwoordelijkheid en hen hierin ondersteunen.
  4. Individueel optrekken met mensen van de straat, gericht op emotionele verwerking en het vergroten van de motivatie en vaardigheden om aan een persoonlijk herstelproces en meer zelfstandigheid te werken.
  5. Verwijzen van cliënten met complexe problemen naar de centrale inloop om ze zo aan te sporen een passende zorg- en hulpverlening aan te gaan en van de straat te komen.