Meer over

Stadsateliers

Talentencentrum en Basisdagbesteding

We zijn gegroeid naar een ‘ontdekplek’ in de vorm van een breed opgezette dagbesteding en activering met een Talentencentrum en vijf Stadsateliers. We bieden een laagdrempelige, flexibele en zinvolle dagbesteding in de wijk en de stad voor een mix van sociaal kwetsbare mensen vanuit verschillende achtergronden. We bieden persoonlijke begeleiding op maat en werken ontwikkelingsgericht en zo mogelijk ook herstelgericht. Onze vijf stadsateliers zijn: Fietsenatelier Dn Tuub, Kaarsenatelier ‘t korte lontje, Creatief atelier Het talent, Houtatelier De spijker, Kookatelier & Eetpunt.

Talentencentrum en Basisdagbesteding

We bieden vraaggerichte dagbesteding: mensen geven zelf aan met welke behoeften, verlangens, interesses of talenten ze iets willen doen en op welke wijze, alleen recreatief of ook door het maken van verkoopbare producten (stadsateliers). We zijn er voor mensen die behoefte hebben aan een plek waar ze zich welkom weten, een veilige haven, een plek waar ruimte is voor ontwikkeling in hun eigen tempo en waar ze voelen dat ze ertoe doen. In onze dagbesteding kunnen mensen hun eigenwaarde weer opbouwen. Hun unieke talenten (her)ontdekken en verder ontwikkelen om zo uiteindelijk weer regie te nemen over hun eigen leven.

Onze activiteiten vinden plaats aan de Kanaaldijk Noord. De snelheid van de ontwikkelingen en het aantal en de diversiteit van onze activiteiten maakt dat ons huidge pand wat krap wordt. We zijn dan ook op zoek naar een extra locatie in de buurt.

Wil je contact opnemen omtrent het onderwerp stadsateliers? Neem dan contact op met teamleider Nowelle de Haan.

Voor wie en hoe

We bieden een laagdrempelige, flexibele en vraaggerichte voorziening voor zinvolle dagbesteding in de wijk en de stad voor een mix van sociaal kwetsbare mensen vanuit verschillende achtergronden. We bieden persoonlijke begeleiding op maat en werken ontwikkelingsgericht en zo mogelijk ook herstelgericht. Deze werkwijze stimuleert mensen in hun zelfzorg en zelfredzaamheid en draagt bij aan het voorkomen van 2e lijnszorg. 

 

Tijd hebben voor mensen die hier komen is belangrijk zodat ze zich thuis gaan voelen en opgenomen worden in de sfeer van de groep. Aansluiten bij hun vraag, talent en/of passie blijft het startpunt om mensen in beweging te laten komen. De activiteiten die mensen doen zijn divers. Naast een aantal vaste activiteiten is er altijd ruimte voor nieuwe activiteiten die ontstaan uit de vraag van mensen.

Stads
ateliers

Voor deelnemers in de dagbesteding die een verdere stap richting activering willen maken en meer eigen regie willen nemen zijn er de vijf stadsateliers waar mensen verkoopbare producten maken onder het ‘Wij van Waarde’ label. De ateliers hebben een stimulerende werking op mensen. Ze horen ergens bij en ze hebben een taak en verantwoordelijkheid. Er zijn nu vijf stadsateliers:

  1. Fietsenatelier – Dn Tuub
  2. Kaarsenatelier – ‘t korte lontje”
  3. Creatief atelier – Het talent
  4. Houtatelier – De spijker
  5. Kookatelier & Eetpunt
BoudewijnBollmann_SociaalDomein_Basisdagbesteding_HIRES 07-min

Basisdagbesteding WMO

Er zijn in Eindhoven steeds meer hulpvragen van bewoners over thema’s zoals armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Inmiddels heeft de praktijk uitgewezen dat deze inwoners, vaak met een eigen kwetsbaarheid, zich erg welkom voelen bij ons. Ze sluiten zich aan bij het Talentencentrum en de Stadsateliers. Niet de kwetsbaarheid staat centraal maar wie je bent en wat je wil komen doen. We merken dat de groep diverser wordt en dat de vermenging van achtergronden juist goed werkt. Door deze mix van deelnemers kunnen verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en er voor elkaar zijn. Er ontstaat begrip voor- en verbinding met elkaar. Binnen de nieuwe basisdagbesteding maken we daarom nadrukkelijk ook de beweging naar stads- en wijkbewoners. Iedereen die deelnemer wil zijn in onze gemeenschap is welkom. Uiteraard zoeken we hierbij de samenwerking op met verschillende bestaande wijkinitiatieven in Tongelre centrum.

BoudewijnBollmann_SociaalDomein_Basisdagbesteding_HIRES 13-min
BoudewijnBollmann_SociaalDomein_Basisdagbesteding_HIRES 28-min