Partners

De stichting heeft zichzelf door zijn werkwijze en inzet voor de mensen bewezen in het netwerk van de maatschappelijke opvang in de stad. Het belang van de mensen die dak- en thuisloos zijn moet voorop staan. Dat dragen wij als stichting uit. En we slaan de handen ineen als het gaat om humane oplossingen voor de daklozen in de stad.