meer

Over ons

Stichting Ervaring die Staat is de enige organisatie binnen de Maatschappelijke Opvang (MO) en de WMO in Eindhoven die bottom-up is ontstaan vanuit de behoeften van mensen van de straat. 

Tot op de dag van vandaag laten we ons voeden door de behoeften en verlangens van mensen uit de wereld van de straat en andere sociaal kwetsbare inwoners. Bij ons kunnen sociaal kwetsbare mensen hun eigenwaarde weer opbouwen. Hun unieke talenten (her)ontdekken en verder ontwikkelen. En weer meer regie nemen over hun eigen leven. Wij helpen mensen op weg vanuit passie en met vertrouwen in ieders mogelijkheden en de overtuiging dat iedereen ertoe doet.

Iedereen doet ertoe. Ik ben van waarde.
Jij bent van waarde. Wij zijn van waarde.

Voor wie werken we?

We werken voor sociaal kwetsbare mensen in de regio Eindhoven, waaronder mensen die dak- en/of thuisloos zijn, mensen zonder sociaal netwerk en mensen die te maken hebben met armoede, uitsluiting of eenzaamheid. Getekend door eerdere ervaringen vinden ze vaak geen aansluiting (meer) bij reguliere zorgverleners. Elk mens heeft zijn eigen waarde en wil en mag daarin gezien en gekend worden. Met elkaar vormen we een inclusieve gemeenschap of, zoals onze deelnemers ons vaker noemen, een gekke familie.

Waar staan we voor?

We staan bekend als een standvastige organisatie die doet wat zij zegt. We blijven op de mensen gericht, hoe de systemen in de wereld van instanties en instellingen er ook uitzien. Wetten, regels en systemen zijn er om mensen te dienen en niet andersom. Onze aanpak is gericht op relationeel wek. De presentiebenadering is cruciaal in onze werkwijze. Het gaat om aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen. En daar je zorg op afstemmen.

EDS_BoudewijnBollmann_straatwerk_12april2022_LORES 02-min
EDS_BoudewijnBollmann_jongeren_14april2022_LORES 52-min

Onze organisatie

We zijn ondanks de forse groei in 2021 nog steeds een platte organisatie met korte lijnen. Beroepskrachten, ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en deelnemers hebben allemaal een eigen inbreng voor wat betreft de ontwikkeling en invulling van ons aanbod. Er zijn korte lijntjes. De wekelijkse Ronde Tafel is en blijft het overlegorgaan waarbij iedereen mag aanschuiven.

Onze organisatie

De ontwikkeling van onze dienstverlening gaat hand in hand gaat met de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de Maatschappelijke Opvang. Ook de tendens in de samenleving is richtinggevend voor onze focus. Om binnen deze ‘dynamische’ kaders het maximale resultaat te kunnen bereiken en onze eigenheid te behouden, toetsen we alles wat we doen aan wat voor ons leidend is: onze visie op zorg die aansluit bij de leefwereld van mensen.