Leidende principes

Onze principes zijn richtinggevend bij het realiseren van onze activiteiten.

 

❖ We zijn een veilige haven, een gemeenschap waarin de meest kwetsbare mensen in de stad zich veilig en vertrouwd voelen waardoor mogelijkheden tot herstel ontstaan.

 

❖ We vervullen een voortrekkersrol in het werken met ervaringsdeskundigen en het ontwikkelen van initiatieven voor opvang in zelfbeheer.

 

❖ We blijven inspelen op hiaten in bestaande zorg en aansluiten bij het belang en het verlangen van de deelnemers (eigen regie en zelfbeheer).

 

❖ We werken voortdurend aan groei van onze impact in de regio, door maximale inzet van deskundigheid en nieuwe initiatieven en samenwerkingen.

 

❖ De besluitvorming over toekomst of activiteiten gebeurt in gezamenlijk overleg met deelnemers, team en bestuur.