KDET

 

KDET is de Klankbordgroep Dak- en Thuislozen in Eindhoven. KDET is ontstaan in 2010. KDET leden zijn daklozen of voormalig daklozen die hun ervaring inzetten, om op te komen voor de belangen van dak- en thuislozen, de knelpunten die daklozen ervaren te signaleren en adresseren en de hulpverlening aan dak- en thuislozen te verbeteren.

 

KDET werkt nauw samen met Ervaring die Staat. De stichting dient als rechtspersoon voor KDET. Het informatiepunt van KDET is gevestigd in het pand van Ervaring die Staat.

 

KDET is uitgever van het ‘Straatkompas’, de sociale kaart van Eindhoven met alle adressen van organisaties waar daklozen met een hulpvraag kunnen aankloppen.

 

KDET organiseert – in samenwerking met Ervaring die Staat – ook de straatroute – Jungle van Beton. Deelnemers aan deze route gaan groepsgewijs op stap onder leiding van ervaringsdeskundigen en beleven zo het verhaal van het leven op straat.

 

Lees verder op de website van KDET.