KDET 10 jaar – leidt tot ‘kleur bekennen’

Klankbordgroep KDET vierde zijn tienjarig bestaan in Eindhoven met een symposium onder de noemer ‘Kleur bekennen’ in het Student Hotel in Eindhoven. Met medewerking van oud wethouder Lenie Scholten in de rol van dagvoorzitter. En met een actieve rol voor KDET-leden Frank, Mark en Kim die aandacht vroegen voor de diversiteit van de doelgroep (luister naar het individu), intensiever samenwerking en een slimmere inzet van ervaringsdeskundigheid.

Hoogleraar en ervaringsdeskundige Judith Wolff pleitte voor een brede discussie over de maatschappelijke opvang in Nederland. Minder bureaucratie, meer maatwerk en meebewegen met de mensen die hulp nodig hebben. De mate waarin iemand zelfredzaam is en zelf regie kan pakken, verschilt van mens tot mens. In de kern gaat het erom om als hulpverlener naast  mensen te staan, hen te helpen met het bouwen van steigers in hun eigen omgeving en altijd hoop en perspectief te blijven bieden en zien. Ook blijkt uit onderzoek hoe belangrijk het is om stressoren te voorkomen en aan te sluiten op de ‘eigen ontwikkeltijd’ bij mensen.

Wethouder Renate Richters bedankte KDET voor de rol die ze al tien jaar hebben. “Een verrijking van de stad!”. Haar oproep was helder: “Houd ons scherp, blijf jullie kennis en ideeën over noodzakelijke veranderingen in de maatschappelijke opvang toevoegen”. Concreet is afgesproken om een werkgroep te starten met mensen van KDET en de gemeente om samen een visie op ervaringsdeskundigheid in de maatschappelijke opvang te ontwikkelen en daarbij passend beleid te maken.

Een fraai resultaat van een boeiend symposium. Met dank aan allen die die hieraan een bijdrage leverden.