Meer over

Jongeren aan boord

Het toenemende aantal jongeren op straat en in de maatschappelijke opvang baart ons al langer zorgen net als de problematiek van jongeren die thuis in de knel komen. Ons aanbod richt zich op zeer kwetsbare jongeren in Eindhoven en omgeving in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, die op meerdere leefdomeinen (ernstige) problemen ervaren, op zichzelf zijn aangewezen en/of uitgevallen zijn bij de reguliere hulpverlening. We bieden een persoonlijk leerjaar voor jongeren waarin gewerkt wordt aan relevante levensthema’s en we bieden woonondersteuning aan jongeren in Eindhoven en omgeving.

Focus 2022

In 2022 ligt de focus van ‘Jongeren aan Boord’ op het persoonlijk leerjaar, een ontwikkeltraject voor jongeren waarin persoonlijke begeleiding, dagbesteding en groepstraining centraal staan. Jongeren werken vanuit eigen vermogen tot positieve ontwikkeling en zelfontplooiing. Ambulante begeleiding van jongeren op hun eigen (woon)locatie wordt in 2022 voortgezet.

Vragen of opmerkingen over Ervaring die Staat Jongeren en / of Jongeren Aan Boord? Neem contact op met Els Keet.

Beoogde impact:

  • Ontwikkelkansen en herstel voor kwetsbare jongeren naar een gezonde toekomst met een eigen thuis en deelname in de maatschappij.

  • De opbouw van een community voor ervaringsgericht leren en ontwikkelen van jongeren waarin zij hun zelfredzaamheid kunnen vergroten.

  • Stigmatisering vanuit de omgeving doorbreken. Laten zien dat de jongeren méér zijn dan hun problematische gedrag, dat zij talenten hebben en motivatie om er iets mee te doen.

Jongeren aan boord

Dit willen we bereiken door:

  • Een zorgcommunity te bieden aan kwetsbare jongeren waarin dak- en thuisloze jongeren toekomen aan inzicht en het verwerken van de onderliggende ervaringen die leiden tot hun problemen, waardoor zij het vertrouwen krijgen dat ontplooiing ook voor hen is weggelegd.

  • Trajecten te bieden richting werk of scholing en sociale activeringstrajecten met passende (maatwerk) begeleiding, coaching en training.

  • Bij de deelnemers een veranderproces op gang te laten komen waardoor zij beter in staat zijn zelf vorm te geven aan hun leven.

  • Jongeren krijgen inzicht in hun eigen aandeel in de maatschappij en wat zij als individu kunnen bijdragen. Hierdoor groeit hun trots en eigenwaarde.