Ervaring die staat

Het unieke in onze identiteit, werkwijze en positie
in de stad vormt onze kracht.

Over ons

Wie wij zijn

Stichting Ervaring die Staat is de enige organisatie binnen de Maatschappelijke Opvang (MO) en de WMO in Eindhoven die bottom-up is ontstaan vanuit de behoeften van mensen van de straat. Tot op de dag van vandaag laten we ons voeden door de behoeften en verlangens van mensen uit de wereld van de straat en andere sociaal kwetsbare inwoners. Bij ons kunnen sociaal kwetsbare mensen hun eigenwaarde weer opbouwen. Hun unieke talenten (her)ontdekken en verder ontwikkelen. En weer meer regie nemen over hun eigen leven. Wij helpen mensen op weg vanuit passie en met vertrouwen in ieders mogelijkheden en de overtuiging dat iedereen ertoe doet.

Waar staan we voor

We staan bekend als een standvastige organisatie die doet wat zij zegt. We blijven op de mensen gericht, hoe de systemen in de wereld van instanties en instellingen er ook uitzien. Wetten, regels en systemen zijn er om mensen te dienen en niet andersom. Onze aanpak is gericht op relationeel wek. De presentiebenadering is cruciaal in onze werkwijze. Het gaat om aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen. En daar je zorg op afstemmen.

Ons aanbod

EDS

Onze dagbesteding en Wij van Waarde activering. We zijn een ‘ontdekplek’ in de vorm van een breed opgezet dagbesteding- en activeringscentrum voor zinvinding, ontwikkeling en ontmoeting met een diversiteit aan (creatieve) stadsateliers.

BoudewijnBollmann_gemeenteEindhoven_augustus2021_LORES 03

Jongeren aan boord. Ons aanbod richt zich op zeer kwetsbare jongeren in Eindhoven en omgeving in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, die op meerdere leefdomeinen (ernstige) problemen ervaren, op zichzelf zijn aangewezen en/of uitgevallen zijn bij de reguliere hulpverlening. We bieden een persoonlijk leerjaar voor jongeren waarin gewerkt wordt aan relevante levensthema’s en we we bieden woonondersteuning aan jongeren in Eindhoven en omgeving.

Ons outreachend team is gericht op het bereiken van de moeilijkst bereikbare inwoners. Het straatteam is vijf dagen per week op straat, gaat langs bij de vindplaatsen van mensen die op straat leven, die zorgmijdend en bij niemand in beeld zijn en bouwt contact met hen op om hen door te geleiden naar een passende vorm van zorg en opvang. 

BoudewijnBollmann_gemeenteEindhoven_augustus2021_LORES 11

Een samenwerkingsverband met Springplank 040 van een flexibel integraal team van werkers uit onze beide organisaties. De werkers trekken zeer intensief op met de groep mensen met een multi-problematiek die vaak zorgmoe zijn, waardoor mensen toch aanhaken bij hulp. Er wordt veel ingezet op het weer laten wonen en participeren van mensen in de samenleving.

We bieden woningen en woonbegeleiding in de WMO en in de Maatschappelijke opvang voor mensen vanaf 18 jaar. We richten ons op passende woonoplossingen voor de meest kwetsbare groepen. We hebben drie zelfbeheerwoningen waarin mensen weer leren wonen en waar ze kunnen stabileren en uitstromen naar een eigen woonplek.

Voor wie we werken

We werken voor sociaal kwetsbare mensen in de regio Eindhoven, waaronder mensen die dak- en/of thuisloos zijn, mensen zonder sociaal netwerk en mensen die te maken hebben met armoede, uitsluiting of eenzaamheid. Getekend door eerdere ervaringen vinden ze vaak geen aansluiting (meer) bij reguliere zorgverleners. Elk mens heeft zijn eigen waarde en wil en mag daarin gezien en gekend worden. Met elkaar vormen we een inclusieve gemeenschap of, zoals onze deelnemers ons vaker noemen, een gekke familie. 

EDS_BoudewijnBollmann_lunchrondetafel_1april2022_LORES 01-2
BoudewijnBollmann_gemeenteEindhoven_augustus2021_LORES 14

Blog