ERVARING DIE STAAT

Blijven aansluiten bij de leefwereld van mensen

Blijven aansluiten bij de leefwereld van mensen

EDS is met vier mensen begonnen, nu steken 22 mensen hun vinger op als hen wordt gevraagd of ze iets voor de organisatie doen. Ik had tevoren nooit gedacht dat het zo groot zou worden. “We doen dingen op basis van de behoeften van de mensen zelf. In de loop der jaren zijn er meer vragen gekomen en daarom zijn we ook meer gaan doen. Het is nu de kunst om geen grootschalige organisatie te worden waarin we elkaar kwijt raken. Dat is best een spanningsveld: hoe blijven we onszelf? Daarin is het fundament van onze aanpak heel belangrijk, de bejegening en de inbreng van een grote diversiteit aan mensen.” EDS- bestuursvoorzitter Jeanny van den Berg onderschrijft dat: “De opdracht aan onszelf is om doorlopend alert te zijn dat we naar elkaar blijven luisteren en interesse blijven tonen in elkaar.”

Om die identiteit overeind te kunnen houden zijn ook andere partijen nodig, zegt Herman IJzerman, betrokkene van het eeste uur. “We leven in een kapitalistisch systeem, waarbij de gerichtheid op het marktdenken, het leveren van productie en het werken met aanbestedingen ook het welzijnsveld binnen is geslopen. “Zo’n systeem sluit niet aan bij de gebroken mens. Ik hoop dat de partijen die de macht hebben in Eindhoven leren van Ervaring Die Staat, van het belang van haar aanpak. Ik hoop dat de gemeente en Springplank040 het lerend vermogen hebben om ontvankelijk te blijven voor de mensen waar EDS voor staat: zij die niet gehoord en gezien worden.”

Jeanny ziet het als een interessante, maar ook flinke opgave om met andere partijen tot een gedeelde visie op samenwerking te komen en ook samen de maatschappelijke opvang te organiseren. “Wat helpend hierbij is dat we als bestuur nadrukkelijk zeggen: we willen niet inleveren op onze identiteit. Welke keuzes we ook moeten maken, bij Ervaring Die Staat staan we ergens voor en aan dat DNA doen we geen concessies.”