ERVARING DIE STAAT

Liefde en erkenning als mens

Liefde en erkenning als mens

Ervaring Die Staat (EDS) vierde op 21 april haar 10-jarig bestaan. De organisatie biedt mensen die in armoede en sociale uitsluiting leven een veilige plek. Het unieke is dat de stichting bottom-up is ontstaan vanuit de behoeften van mensen van de straat. Dat is nog altijd de voedingsbodem.  

EDS helpt mensen met dagbesteding, ondersteuning en zelfbeheerwoningen als opstap naar een eigen woonplek. Het straatteam bekommert zich om degenen die op straat leven en zelf geen hulp zoeken. ‘Jongeren aan boord’ richt zich op jongeren die zijn uitgevallen in de hulpverlening

EDS vervult een belangrijke brugfunctie tussen sociaal kwetsbare mensen en de samenleving met al haar eisen en regels. De stichting helpt mensen op basis van hun mens-zijn. De Rotterdamse wijkpastor Herman IJzerman die de eerste jaren van EDS mee opliep, noemt de aanpak die de organisatie hanteert de methode van liefde. EDS-oprichtster Els Keet: “Als je stuk bent van binnen, dan is liefde uiteindelijk het meest heilzame: liefde en vertrouwen. Sociaal kwetsbare mensen vinden bij ons een plek om aan te meren, te kunnen zijn wie ze zijn, zonder oordeel. Zo komen ze weer in verbinding met zichzelf en met anderen. Ze voelen zich gezien en serieus genomen en gaan weer beseffen: ik mag er zijn. Dat is de basis vanwaaruit ze weer iets kunnen opbouwen. En als ze terugvallen of fouten maken, zijn we er nog altijd. Mensen krijgen bij ons ook die vijfde, zesde en zevende kans. Iedereen doet ertoe, dát is de kern. Want als iemand zich niet meer erkend voelt als mens, waarom zou hij dan moeite doen om aansluiting te zoeken en mee te doen in de samenleving?”  

Tijdens de viering vertelden diverse betrokkenen over hun ervaringen met EDS. Begeleider Wonen Maya vindt het mooi dat ze zichzelf als instrument kan inzetten in haar werk. “Ik hoef niet te vechten voor alles wat móet, maar ik kan als mens samen met die ander optrekken op zoek naar wat nodig is. Dat is zó puur!” Laurens, die door een verslaving alles was kwijtgeraakt, trok zich op aan het vertrouwen, het respect en de kansen die hij bij EDS kreeg. Hij is nu begeleider Dagbesteding. Angela: “Mensen waarderen me hier voor wie ik ben en wat ik doe. EDS biedt wat zoveel mensen nodig hebben: openheid, eerlijkheid, zuiverheid.”

Zo liggen er tien jaar aan verhalen.

Vertrekkend wethouder Renate Richters complimenteerde de stichting voor wat ze in tien jaar tijd heeft opgebouwd. “Wat ik van EDS meeneem? Dat het van belang is om open te staan voor het verhaal van de mens achter degene die voor je staat. Dan zie je dat iedereen iets wil bijdragen en iets met zijn leven wil doen.”