Fondsen

 

Juist waar het gaat om de groei van onze impact door sociale innovatie zoeken we actief naar partners en financieringsbronnen. De samenwerking met het bedrijfsleven in Eindhoven is hiervan een goed voorbeeld van.

Ervaring die Staat wordt ondersteund door een aantal fondsen:

 

  • KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen)

KNR heeft vanuit pinprojecten in Nederland eenmalig ondersteund in de inrichtingskosten van de keuken van ons nieuwe pand. PIN geeft steun aan projecten in kerk en samenleving die bijdragen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

 

  • Stichting Doen

Stichting Doen is het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Ze hebben ons ondersteund met een bijdrage voor de doorontwikkeling van onze Stadsateliers Wij van Waarde en het ontwikkelen van een training burgerschapsvaardigheden.

 

  • Stichting Thomas van Villanova

Stichting Thomas van Villanova verleent ondersteuning aan nieuwe en vernieuwende initiatieven op het gebied van maatschappelijke opvang. Met Thomas van Villanova werken we op structurele basis samen aan armoedebestrijding. Ook dragen ze bij in projectondersteuning inrichting training en herstelruimte.

 

  • Stichting Kans fonds

Stichting Kans fonds helpt mensen omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij hebben ondersteund met een bijdrage voor de inrichtingskosten van de keuken. Fonds Franciscus opgezet door het Kans fonds is speciaal opgericht om inloopvoorzieningen te ondersteunen om financiële exploitatie rond te krijgen.

 

  • Het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is een fonds dat sociale initiatieven steunt en het Rabobank Coöperatiefonds, dit sociaal fonds van de Rabobank ondersteunde bij de inrichting van de keuken.

 

  • ZonMw

ZonMw is een financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek en -ontwikkeling. Voor de aanbesteding ‘Voor Elkaar van ZonMw; werken met ervaringsdeskundigen’ hebben we een subsidie ontvangen voor het opzetten voor een laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen en daklozen in Eindhoven.

 

  • Dekkersfonds en Maatschappij van Welstand

Het Dekkersfonds en Maatschappij van Welstand zijn beiden fondsen die zich richten op individuele noden en armoede. Ze ondersteunen ons met een jaarlijks budget voor individuele noodhulp.

 

  • Diverse PKN-kerken

Diverse PNK-kerken in en om Eindhoven ondersteunen ons werk via giften en donaties.

 

 

Ervaring die Staat heeft de ANBI-status per 23 januari 2012. De stichting heeft geen winstoogmerk.