Meer over

FIT Team

FIT 040 is een samenwerkingsverband met Springplank 040. Een Flexibel Integraal Team van werkers uit onze beide organisaties die zeer intensief optrekken met de groep mensen met een multi-problematiek die vaak zorgmoe zijn. Het FIT team werkt out of the box, heeft 6 uur tijd per klant per week en blijkt door deze intensieve aanpak vanuit de presentiebenadering voor deze groep mensen een goede oplossing te bieden. Een oplossing in de zin dat mensen toch aanhaken bij hulp en er veel ingezet wordt op het weer laten wonen en participeren van mensen in de samenleving.

Flexibel Integraal Team (FIT) 040

FIT 040 is een samenwerkingsverband van werkers van Springplank 040, Leger des Heils en Ervaring die Staat. In het Flexibel Integraal Team werken professionals en ervaringsdeskundigen met verschillende kennis- en zorgachtergrond. Zo is er een diversiteit aan kennis en kunde aanwezig om bij de kandidaten de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Indien nodig kunnen de werkers op afroep ondersteuning vragen aan de gespecialiseerde zorg die aangesloten is. Bijvoorbeeld de GGZE of verslavingszorg.

Vragen of opmerkingen over het Flexibel Integraal Team (FIT) 040? Neem contact op met Carola Stal.

FIT biedt intensieve ondersteuning

FIT 040 is in 2021 ontstaan vanuit de aanbesteding MO. Het is gestart als een innovatief aanbod om ondersteuning te kunnen bieden op de groep daklozen met zeer complexe problematiek. Het gaat om zorgmijdende personen met multi-problematiek, gedragsproblemen en middelengebruik, die intensieve zorg nodig hebben.

Fit team

Traject

Als zij al hulp zoeken, komen deze hulpverleningstrajecten niet op gang of worden ze voortijdig afgebroken. Mensen komen zo in een rondgang door de instellingen terecht of raken geheel uit beeld. Dit leidt tot teloorgang, overlast, delicten en meer onwenselijke effecten. Voor deze mensen ontbrak het aan een passend en continu zorgaanbod.

Deze groep mensen heeft een intensievere ondersteuning nodig om wel te kunnen aanhaken bij een traject. In Utrecht wordt al langer met een FIT team gewerkt. Vanuit hun inspiratie en ervaringen hebben we een eigen team gestart passend bij de mogelijkheden in Eindhoven.

EDS_BoudewijnBollmann_FIT_1april2022_LORES 31-min (1)

Werkwijze

Er wordt gestart vanuit de presentiebenadering om zo contact en vertrouwen op te bouwen. De eerste stappen richten zich op de basisbehoeften, krachten en wensen van de mensen. De kern zit in de manier waarop de aansluiting wordt gezocht; het aangaan van een persoonlijke relatie. Centraal staat hier het maken van contact en het volledig erkennen van de wensen en het verhaal van de persoon. Het FIT team werkt daardoor out of the box.

De uitdaging is om een passende vorm van hulp te bieden, die de klant ook herkent als bijdrage aan een beter leven. Aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden is essentieel; geen schotten en processen maar ruimte voor alternatieven, creatieve oplossingen en flexibel meebewegen. 

De caseload is laag. De verhouding is een werker op zes klanten. De werker heeft dus 6 uur de tijd per klant per week. De werker zoekt met de klant naar oplossingen op persoonlijke maat zodat mensen toch aanhaken bij hulp en er een mogelijkheid gaat ontstaan om toch ergens te kunnen wonen en te participeren. Wonen kan bv zijn een huisje bij skaeve huze, een huis in een wijk en of beschermd wonen. De werker trekt twee jaar met de klant op en laat niet los ook al ontstaat er onwenselijk gedrag. De werker laat pas los als er stabiliteit ontstaat en de persoon verder kan met een lichtere ondersteuning. De coördinatie wordt door beide organisaties gedaan waarbij EDS zich ook richt op de inhoudelijke coaching van de werkers en het team.

EDS_BoudewijnBollmann_FIT_1april2022_LORES 15-min (1)
EDS_BoudewijnBollmann_FIT_1april2022_LORES 23-min (1)