Bestuur

De stichting Ervaring die Staat wordt gevormd en gedragen door een kerngroep van mensen uit de doelgroep van dak- en thuislozen in Eindhoven ondersteund en begeleid door een team van beroepskrachten onder leiding van directeur Els Keet.

Tegelijkertijd heeft de stichting ook een formele vorm als rechtspersoon. Om die reden is er een stichtingsbestuur. Naast hun betrokkenheid bij het doel en de missie (leidende principes) van de stichting brengen de bestuursleden elk hun eigen ervaring, kundigheid en netwerk in.

De bestuursleden bieden hun tijd en inzet aan de stichting als onbezoldigd vrijwilliger. Zij komen regelmatig over de vloer om de deelnemers te leren kennen en zelf gekend te worden. Besturen vraagt afstand van de dagelijkse gang van zaken – maar ook nabijheid van de mensen waar het om gaat.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Jeanny van den Berg, voorzitter
  • Natascha Koulen, algemeen
  • Nol Toenders, penningmeester
  • Yvonne Louwers, secretaris