Avondinloop

 

De Avondinloop is een laagdrempelig eetpunt en kookatelier voor kwetsbare mensen in de stad, met name (ex-) dak- en thuislozen (mensen die eenzaam zijn, geen sociaal netwerk hebben, in een isolement leven of dreigen te raken). Drie avonden in de week komt er een lekkere en gezonde maaltijd op tafel en wordt er samen aan lange tafels gegeten.

 

Zo biedt de Avondinloop een vangnet voor kwetsbare inwoners, een warme huiskamer voor ontmoeting en gezond eten en een plek waar de verhalen worden gedeeld. De Avondinloop is open voor iedereen die zich bij ons thuis voelt.

 

Voor 3 euro serveren we een warme driegangen maaltijd.