Financieel verslag


Stichting Ervaring die Staat heeft de ANBI-status per 23 januari 2012.

De stichting heeft geen winstoogmerk


Statutaire naam: Stichting Ervaring die St®aat

Contactgegevens: Lees verder…

KvK-nummer: 54512980

Fiscaal nummer (RSIN): 8513.34.283

IBAN: NL27RABO 0171283139 t.n.v. Stichting Ervaring die Staat

Bestuur;

Jolande Spaas, voorzitter a.i.
Nataschja Koulen, secretaris a.i.
Nol Toenders, penningmeester
Hans Brouwhuis, adviseur

Beloningsbeleid: Er is een obezoldigd bestuur. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

De stichting hanteert de CAO Welzijn voor de inschaling van het personeel.

Activiteiten: Lees verder...

Financieel verslag;