Wat doen we?

 

We willen op de eerste plaats specifieke ondersteuning, zorg en voorzieningen aanbieden in het werkveld van de Maatschappelijke Opvang via de inzet van ervaringswerkers, met als doel om de zorg aan dak- en thuislozen beter te laten aansluiten op de behoeften van dak- en thuislozen. Tegelijkertijd willen we daarmee een bijdrage leveren aan versterking van het sociale klimaat en de leefbaarheid in de stad.

 

Door onze methode van werken (presentie) stimuleren we mensen weer in contact te komen met hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden waardoor hun eigenwaarde en het geloof in henzelf groeit.

 

Lees meer over onze activiteiten:

 

> Kwaliteiten-/ Talentencentrum

> Avondinloop met kookatelier

> Outreachend Straatteam van ervaringswerkers

> KDET – Klankbordgroep Dak- en Thuislozen

> Wonen in zelfbeheer