EDS_BoudewijnBollmann_lunchrondetafel_1april2022_LORES 01-2
Iedereen
doet er toe
Ik ben van waarde, jij bent van waarde, wij zijn van waarde.
EDS
Wij zijn
verbindingsmakelaars
Het unieke in onze identiteit, werkwijze en positie in de stad vormt onze kracht.

Welkom op onze tijdelijke pagina. We werken op dit moment hard aan een nieuwe website.

Over

ONS

Wij bieden sociaal kwetsbare medeburgers in Eindhoven die in armoede en of sociale uitsluiting leven een veilige haven. Om te herstellen en zich te verbinden met zichzelf, met de ander en met de omgeving waarin iemand leeft. Zodat zij weer voelen dat ze ertoe doen en hun eigen plek kunnen innemen. Wij zijn verbindingsmakelaars; hierin vinden wij ons bestaansrecht, al 10 jaar. Iedereen is van waarde, dat leven we voor en leven we na. Met als stip op de horizon een samenleving waarin mensen de steun en support krijgen die ze nodig hebben vanuit gelijkwaardigheid en eigenwaarde. Een ‘leefwereld organisatie’ noemen we dat.

Onze

WERKWIJZE

Stichting Ervaring die Staat is de enige organisatie binnen de Maatschappelijke Opvang (MO) en WMO in Eindhoven die bottom-up is ontstaan vanuit de behoeften van mensen van de straat. Tot op de dag van vandaag laten we ons voeden door de behoeften en verlangens van mensen uit de wereld van de straat en andere sociaal kwetsbare inwoners. Onze aanpak is gericht op relationeel werk, op het aangaan van oprechte verbindingen en niet kijkend vanuit de problemen. We doen dat samen met iedereen die bij ons werkt – ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers, professionals, vrijwilligers en samen met de mensen die gebruik maken van ons aanbod. Hiermee, en door een zeer consequente toepassing van de Presentiebenadering en herstelgerichte vormen van werken hebben we bij de ‘mensen van de doelgroep’ een zeer goede naam opgebouwd.

Ons

AANBOD

Stadsateliers

Onze dagbesteding en Wij van Waarde activering. We zijn een ‘ontdekplek’ in de vorm van een breed opgezet dagbesteding- en activeringscentrum voor zinvinding, ontwikkeling en ontmoeting met een diversiteit aan (creatieve) stadsateliers.

Straatteam

Ons outreachend team is gericht op het bereiken van de moeilijkst bereikbare inwoners. Het straatteam is vijf dagen per week op straat, gaat langs bij de vindplaatsen van mensen die op straat leven, die zorgmijdend en bij niemand in beeld zijn en bouwt contact met hen op om hen door te geleiden naar een passende vorm van zorg en opvang. 

wonen

We bieden woningen en woonbegeleiding in de WMO en in de Maatschappelijke opvang voor mensen vanaf 18 jaar. We richten ons op passende woonoplossingen voor de meest kwetsbare groepen. We hebben drie zelfbeheerwoningen waarin mensen weer leren wonen en waar ze kunnen stabileren en uitstromen naar een eigen woonplek.

FIT Team

Een samenwerkingsverband met Springplank 040 van een flexibel integraal team van werkers uit onze beide organisaties. De werkers trekken zeer intensief op met de groep mensen met een multi-problematiek die vaak zorgmoe zijn, waardoor mensen toch aanhaken bij hulp. Er wordt veel ingezet op het weer laten wonen en participeren van mensen in de samenleving.

Jongeren

Jongeren aan boord. Ons aanbod richt zich op zeer kwetsbare jongeren in Eindhoven en omgeving in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, die op meerdere leefdomeinen (ernstige) problemen ervaren, op zichzelf zijn aangewezen en/of uitgevallen zijn bij de reguliere hulpverlening. We bieden een persoonlijk leerjaar voor jongeren waarin gewerkt wordt aan relevante levensthema’s en we we bieden woonondersteuning aan jongeren in Eindhoven en omgeving.

Nieuws

BLIJF OP DE HOOGTE

2012 – 2022 jubileum

Dankbaar zijn we dat we dit jaar ons 10 jarig jubileum mogen vieren en dat we in die tien jaar zo’n stevige positie in Eindhoven hebben kunnen opbouwen. Dit is een goed moment om de opbrengst van ons werk naar voren te brengen en te delen wat onze ambitie is. Dit doen we onder andere met een symposium voor ons netwerk en onze stakeholders op 21 april en dit voorjaar met de expositie Point of You, in samenwerking met de TU/Eindhoven waarin onze deelnemers een inkijkje in hun leven geven. Ervaring die Staat wil de bewustwording op de thema’s als dak- en thuisloosheid, armoede en eenzaamheid stimuleren bij een groot publiek om zo stigma’s te helpen doorbreken.

Contact

We horen graag van je!

Een warme kop koffie of thee staat altijd klaar